Om BMD Entreprenad

En säker och trygg samarbetspartner – varje gång

Anläggningsarbete med kvalitet och kunskap

BMD Entreprenad startades 2010 av Bojan, Dusko och Miroslav Dukic. Från och med 2021 drivs företaget av Bojan och Dusko Dukic. Företaget har utvecklats från ett familjeföretag med anläggningstjänster riktade mot privatpersoner till ett företag med 25 anställda och uppdrag inom kommun, byggföretag och fastighetsbolag i Stockholm och Mälardalen. 

BMD Entreprenad är en samarbetspartner vid totalentreprenad och lotsar komplexa och omfattande anläggningsprojekt från kontrakt till slutbesiktning och överlämning.

​​​​​
Hos oss finns alla funktioner och kompetenser som behövs för att kunna leverera schakt-, mark- och grundarbeten samt anläggningsarbeten, vägarbeten, rondellbyggen och finarbeten som färdigställande av parkmiljöer, lekparker och fastighetsgårdar. BMD Entreprenad är ett företag i ständig utveckling, vilket ger dig som uppdragsgivare och kund möjlighet att få ta del av den senaste tekniken inom anläggning samt ett strukturerat kvalitetsarbete som alltid är uppdaterat inom arbetsmiljöföreskrifter och branschregler.


Få en trygg partner i ditt bygg- och anläggningsprojekt

BMD Entreprenad står för transparens och tydlighet i alla uppdrag. Säkerhet och arbetsmiljö är två områden vi ständigt arbetar med att utveckla och förbättra. BMD Entreprenad är ansluten till ID06. Vi arbetar också enligt BF9K-certifiering och siktar på att inom kort vara ett certifierat byggföretag. Det innebär att du får en leverantör som tar ansvar, arbetar transparent och alltid säkrar att projekt blir korrekt dokumenterade genom kontrollplaner som Total kontrollplan och riskbedömning. Vi har också stor kunskap inom vad som krävs för godkända TA-planer.

Samarbete, yrkesstolthet och omsorg om detaljer ger resultat


Att kunna leverera ett lyckat resultat i ett anläggningsuppdrag handlar till väldigt stor del om samarbete. En av våra styrkor är förmågan att bidra till ett jämnt produktionsflöde, vilket driver det byggprojekt BMD Entreprenad är en del av framåt. Tid är pengar, och vi vet vad det kostar när en produktion går för långsamt, eller till och med får produktionsstopp. Redan på planeringsstadiet och byggstart har du en partner som ser till att ta ansvar för både detaljer och projektets helhet, vara förberedd och kan se lösningar och möjligheter genom processen.


​​​​​​​Det innebär att vi gör kontinuerliga riskbedömningar och analyser av projektet för att hitta bästa vägen framåt projektet, men också ser till att göra vårt yttersta för att andra yrkesgrupper ska få de bästa förutsättningarna för att utföra sitt arbete. Tillsammans med en yrkesstolthet och stort kunnande inom det hantverk som mark- och anläggningsarbeten är, ser vi till att ta ansvar för helheten, men också alla de detaljer som i slutändan är viktiga för att du som kund ska få en leverans som är snygg, säker och håller över lång tid.

Miroslav Dukic- alltid med oss

​​​​​​​
Idag är det Dusko och Bojan Dukic som driver BMD Entreprenad AB.
Miroslav Dukic, som var med och startade företaget, är inte längre i livet. Men hans starka minne och ande kommer alltid att leva kvar. På BMD kommer familjevärderingar alltid att vara starka.